До процедури проведення оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги, отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники. 2) здійснення моніторингу та контролю за якістю надання такої соціальної послуги. Отримувачі соціальної послуги мають можливість звернутись https://www.0642.ua/list/409890 за допомогою на “гарячу лінію” (за наявності), на телефон довіри протягом 24 годин 7 днів на тиждень або за графіком, встановленим надавачем послуги, але не менше ніж 9 годин на добу. Безпосереднє надання соціальної послуги здійснюють надавачі соціальної послуги.

Підставою для отримання соціальної послуги є рішення про надання соціальної послуги, яке приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення або суб’єктом, що надає соціальну послугу, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. 10. Методичні рекомендації щодо супервізії затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. Якщо після сплину 30-денного строку надання соціальної послуги екстрено (кризово) сім’я (особа) продовжує перебувати у складних життєвих обставинах, суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує складання індивідуального плану та вжиття заходів, що становлять зміст соціальної послуги відповідно до цього Державного стандарту.

закон про соціальні послуги 2016

Рівень, обсяги та форми підтримки будуть залежати від індивідуальних потреб, професійних здатностей отримувача соціальних послуг та ситуації на робочому місці. Підтримка – це основна складова індивідуального плану, вона надається на всіх етапах. Підтримка з боку надавача соціальних послуг має поступово скорочуватися і бути заміненою на підтримку з боку колег. Рівень підтримки та стратегія такої заміни мають бути сплановані заздалегідь за участю отримувача соціальної послуги, роботодавця та колег. Надання підтримки на робочому місці/поза ним сприяє тому, що отримувач соціальної послуги має можливість навчатися та ефективно працювати. Така підтримка надається також роботодавцю і колегам, що дозволяє підвищити їхню обізнаність в особливостях різних груп отримувачів соціальних послуг. Безпосереднє надання соціальної послуги здійснюють працівники суб’єкта, що надають соціальну послугу (за потреби – члени мультидисциплінарної команди), які мають відповідну кваліфікацію та володіють навичками спілкування.

Інформація отримувачам соціальної послуги з інтелектуальними та сенсорними розладами надається мовою, доступною для їх читання та розуміння, а також у доступних для них форматах. Проведення атестації працівників, що надають соціальну послугу. Пункт 16 після слів “розвитку матеріально-технічної бази” доповнити словами “установ та закладів, що надають соціальні послуги”. Інформація з Реєстру використовується з додержанням вимог законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних» виключно для потреб, визначених законодавством про соціальні послуги. 2) інші установи/заклади соціальної підтримки (обслуговування), у тому числі спеціалізовані служби підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Надавачі соціальних послуг можуть належати до державного, комунального або недержавного секторів.

Реєстр нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги згідно з додатком 1 до цього Державного стандарту проводиться протягом 3 робочих днів з дати прийняття виконавчим органом рішення про надання соціальної послуги. У разі відмови у наданні соціальної послуги додатково зазначається інформація про інших надавачів соціальних послуг, які надають таку соціальну послугу. Якщо рішення про відмову приймається надавачем соціальної послуги, копія такого рішення направляється виконавчому органу (для надавачів соціальної послуги, які надають таку послугу за бюджетні кошти). Суб’єкт, що надає соціальну послугу, проводить не рідше ніж один раз на рік внутрішнє оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги, яка ним надається, вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. З кожним отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником протягом 7 робочих днів з дати прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається договір про надання соціальної послуги з урахуванням визначених індивідуальних потреб та складеного індивідуального плану. Особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах або належать до вразливих груп населення, отримувачі соціальних послуг (або їхні законні представники) мають право відмовитися від отримання соціальних послуг, крім випадків, передбачених законом.

Ваш броузер застарів!

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги, не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється протягом 7 робочих днів з дати його звернення (подання заяви) суб’єктом, що надає соціальну послугу (за потреби – членами мультидисциплінарної команди, яка включає в себе психолога та профконсультанта), за результатами складається оцінка потреб отримувача соціальної послуги. Час, необхідний для виконання заходів із надання соціальної послуги, та періодичність цих заходів є орієнтовними та застосовуються як середні показники; можуть змінюватися відповідно до складності випадку та стану задоволення потреб отримувача соціальної послуги. Соціальна послуга надається негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин, які її спричинили. Строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачу соціальної послуги у її наданні, якщо суб’єкт не в змозі задовольнити потреб отримувача соціальної послуги.

Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що… Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів, зокрема коштів підприємств, установ та організацій, плати за соціальну послугу, коштів благодійної допомоги (пожертвувань) та інших джерел, передбачених законодавством. В процесі надання екстреної допомоги відповідальність за прийняття рішень щодо ситуації покладається на надавачів соціальної послуги. Завдання екстреної допомоги – усунути загрозу, небезпеку для здоров’я та життя отримувача соціальної послуги, надати безпечне місце, психологічну підтримку, знизити рівень напруження та стресу, забезпечити базові потреби отримувача соціальної послуги. Основні завдання – попередити розвиток кризової ситуації, залагодити її, запобігти підвищенню ризику, надати конкретні інструкції отримувачу соціальної послуги щодо зменшення ризику, вирішення проблем, які спровокували кризову ситуацію. Акт з надання соціальної послуги підписується у двох примірниках, один з яких залишається у фахівців, які здійснюють заходи, інший – надається отримувачу соціальної послуги.

Під час телефонного консультування (через «гарячу лінію») акт з надання соціальної послуги не складається. Оцінка кризової ситуації передбачає оперативний аналіз ситуації, визначення факторів, які спричинили кризу, зокрема насильство в сім’ї, визначення стану отримувача, а також усіх важливих аспектів, які визначають кризову ситуацію і можуть допомогти у її подоланні. Відмова повинна супроводжуватися письмовим поясненням причин і довідковою інформацією про можливість отримати цю послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальні послуги.


Image Gallerytitle icon